Измерване на костна плътност при Остеопороза

Измерване на костна плътност при Остеопороза с ултразвуков Остеодензитометър

Костната система на човека се състои от над 200 кости, всяка с точно определено място и функция в човешкото тяло. Костната тъкан е изградена от: органична част, съдържаща предимно белтъчни вещества и от неорганична, съставена главно от калциеви соли. На белтъчната част костта дължи своята еластичност и здравина, а на калциевите соли – своята твърдост.

Остеопорозата е прогресивно заболяване на скелета, характеризиращо се с намалена костна маса и структурни изменения на костната тъкан, които водят до повишена чупливост и последващ риск от счупвания. Тъй като процесът на намаляване на костното вещество и разреждането на костната тъкан напредва бавно и незабележимо през годините, остеопорозата сполучливо е наречена “ТИХИЯ КРАДЕЦ”.

Диагнозата “ОСТЕОПОРОЗА” може да се постави още в предфрактурния стадий чрез:

9

рентгенография, която е подходяща за поставяне на диагноза в по-късен стадий на заболяването

9

остеодензитометрия – количествен метод за оценка на минералната плътност на костта, чрез който може да бъде определен рискът от патологични фрактури

9

биохимични изследвания за определяне на съдържанието на калция, фосфора и калций-регулиращите хормони в кръвта